Toamna patriarhului…(E douăsprezece, spuse, nu v-a mai rămas nimeni pe lume, domnule general…)   9 comments

E douăsprezece, spuse, nu v-a mai rămas nimeni pe lume, domnule general…

E douăsprezece, spuse, nu v-a mai rămas nimeni pe lume, domnule general, eu eram ultimul, însă el nu se mişcă în fotoliu pînă cînd n-a auzit tunetul subteran al tancurilor de război în Piaţa Armelor, şi atunci zîmbi, nu te amăgi, Nacho, mi-a mai rămas poporul, zise, bietul popor cel de totdeauna care înainte de a se crăpa de ziuă a ieşit în stradă instigat de bătrînul imprevizibil care s-a adresat prin radio şi televiziunea naţională tuturor adevăraţilor patrioţi fără discriminări de nici un fel şi animat de cea mai vie emoţie istorică pentru a anunţa că, însufleţiţi de idealurile nestrămutate ale regimului, sub conducerea mea personală şi slujind ca totdeauna voinţa poporului suveran, comandanţii celor trei arme au lichidat la miezul acestei nopţi glorioase aparatul de teroare al unui civil setos de sînge care fusese pedepsit de justiţia oarbă a mulţimii, şi iată-l pe José Ignacio Sáenz de la Barra făcut chiseliţă, spînzurat cu capul în jos de un felinar din Piaţa Armelor, cu propriile-i organe genitale în gură, întocmai cum aţi prevăzut, domnule general, cînd ne-aţi ordonat să blocăm străzile ambasadelor pentru a-l împiedica să ceară azil politic, poporul l-a vînat cu pietre, domnule general, dar mai întîi am fost nevoiţi să ciuruim cu gloanţe bestia de cîine care devorase măruntaiele a patru civili şi ne răni de moarte şapte soldaţi cînd poporul luase cu asalt dependinţele unde locuia şi aruncase pe ferestre peste două sute de veste de brocart avînd încă eticheta fabricii, cam trei mii de perechi de pantofi italieneşti nou-nouţi, trei mii, domnule general, că pe asta se prăpădeau banii guvernului, şi nu ştiu cîte cutii cu gardenii pentru revere şi toate discurile lui Bruckner cu respectivele partituri de dirijat adnotate de mîna lui, iar apoi scoaseră deţinuţii din beciuri şi dădură foc camerelor de tortură din fostul ospiciu al olandezilor în strigăte de trăiască generalul, trăiască bărbatul viteaz care şi-a dat în sflrşit seama care-i adevărul, căci toţi spun că dumneavoastră nu ştiaţi nimic, domnule general, că vă ascundeau totul abuzînd de bunătatea dumneavoastră, şi încă la ora asta îi mai vînează ca pe şobolani pe torţionarii securităţii statului pe care i-am lăsat fără protecţia soldaţilor conform ordinelor dumneavoastră pentru ca oamenii să-şi descarce atîta furie acumulată şi atîta groază, iar el a încuviinţat, bine, mişcat de clopotele de veselie şi cîntecele de libertate şi strigătele de recunoştinţă ale mulţimii concentrate în Piaţa Armelor cu pancarte uriaşe pe care stătea scris Domnul să-l aibă în paza lui pe binefăcătorul care ne-a izbăvit de bezna teroarei, şi în acea replică efemeră a vremurilor de glorie el porunci să se strîngă în curtea palatului ofiţerii de carieră care-l ajutaseră să-şi sfărîrme propriile lanţuri de ocnaş al puterii şi arătîndu-ne cu degetul după cum îi trecea prin cap completă cu noi ultimul comandament suprem al regimului său decrepit în locul făptaşilor care îi omorîseră pe Leticia Nazareno şi pe copil şi care fuseseră capturaţi în pijamale pe cînd încer­cau să găsească azil pe la ambasade, însă el abia de i-a recunoscut, le uitase numele, îşi căută stăruitor în inimă povara de ură pe care se străduise s-o menţină vie pînă la moarte şi nu dădu decît de cenuşa unui orgoliu rănit pe care nu mai avea vreun rost să şi-l stîrnească, să se cărăbănească, porunci, îi băgară în primul vapor ce ridică ancora îndreptîndu-se spre meleaguri îndepărtate unde nimeni n-avea să-şi mai amintească de ei, bieţii nenorociţi, iar el prezidă cel dintîi consiliu de miniştri al noului guvern cu senzaţia clară că exemplarele acelea alese dintr-o nouă generaţie a unui nou veac erau aceiaşi miniştri civili de totdeauna, cu redingotele lor prăfuite şi slabi de înger, atît doar că aceştia erau mai avizi de onoruri decît de putere, mai sperioşi, mai servili şi mai incapabili decît toţi cei de pînă atunci în faţa unei datorii externe mai mari decît tot ce s-ar putea vinde în vlăguitul său regat al tristeţii, căci nu mai e nimic de făcut, domnule general, ultimul tren din ţinuturile sterpe se prăbuşise în prăpastia cu orhidee, leoparzii dormeau în fotolii de catifea, chilele navelor cu zbaturi eşuaseră în mlaştinile orezăriilor, veştile putrezeau în sacii poştali, perechile de lamantini se amăgeau cu iluzia că zămisleau sirene printre crinii tenebroşi ai oglinzilor mari din cabina prezi­denţială, şi numai el n-avea habar de toate astea, bineînţeles, crezuse în progresul prin disciplină fiindcă pe atunci nu mai avea nici un alt contact cu viaţa reală în afară de cititul ziarului guvernamental pe care-l tipăreau numai pentru dumneavoastră, domnule general…

va urma…

Anunțuri

9 responses to “Toamna patriarhului…(E douăsprezece, spuse, nu v-a mai rămas nimeni pe lume, domnule general…)

Subscribe to comments with RSS.

  1. I was just having a conversation over this I am glad I came across this it cleared some of the questions I had.

  2. I REALLY liked your post and blog! It took me a minute bit to find your site…but I bookmarked it. Would you mind if I posted a link back to your post?

  3. I REALLY liked your post and blog! It took me a minute bit to find your site…but I bookmarked it. Would you mind if I posted a link back to your post?

  4. I’ve been checking your blog for a while now, seems like everyday I learn something new 🙂 Thanks

  5. I was just having a conversation over this I am glad I came across this it cleared some of the questions I had.

  6. Of course, what a great site and informative posts, I will add backlink – bookmark this site? Regards, Reader

  7. This post makes a lot of sense !

  8. Great read. Thanks for the info!

  9. Thanks for posting. Good to see that not everyone is using RSS feeds to build their blogs 😉

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: