Toamna patriarhului…(eu însumi m-am putut convinge cu ochii mei increduli…)   12 comments

…eu însumi m-am putut convinge cu ochii mei increduli…

O ediţie completă într-un singur exemplar cu ştirile care vă sînt pe plac, cu ilustraţiile pe care doreaţi să le vedeţi, cu anunţurile publicitare ce v-au făcut să visaţi la o lume diferită de cea pe care v-o împrumutaseră pe timpul siestei, pînă cînd eu însumi m-am putut convinge cu ochii mei increduli că dincolo de edificiile de sticlă solară ale ministerelor răma­seră neatinse barăcile pestriţe ale negrilor de pe colinele din port, construiseră bulevarde străjuite de palmieri pînă la ţărmul mării pentru ca eu să nu văd că în spatele vilelor romane cu portice toate la fel continuau să existe cartierele mizere devastate de unul din multele noastre uragane, semănaseră plante aromatice pe ambele părţi ale căii ferate pentru ca el să vadă din vagonul prezidenţial că lumea părea mai frumoasă graţie vopselelor cu care scumpa lui mamă Benedición Alvarado picta mierle-galbene, şi nu-l înşelau ca să-i facă pe plac aşa cum procedase pe vremurile lui de glorie generalul Rodrigo de Aguilar, nici ca să-l ferească de supărări inutile aşa cum făcea Leticia Nazareno, mai curînd din milă decît din dragoste, ci pentru a-l ţine legat de propria-i putere în marasmul senil al hamacului de sub seiba din curte unde spre sfârşitul anilor lui nu mai avea să fie adevărat nici măcar cîntecul şcolăriţelor cu păsărică pestriţă de pe rămurica verde de lămîi, ce tîmpenie, şi totuşi batjocura nu-l afecta, ci se strădui să se împace cu realitatea recuperînd prin decret monopolul chininei şi al altor medicamente esenţiale pentru fericirea statului, însă realitatea îl surprinse iar atrăgîndu-i atenţia că lumea se schimba şi viaţa îşi urma cursul chiar şi pe ascuns faţă de puterea lui, căci nu mai e chinină, domnule general, nu mai e cacao, nu mai e indigo, domnule general, nu mai e nimic, în afară de averea lui personală nemărginită dar neproductivă şi ameninţată de paragină, şi totuşi nu se tulbură la aflarea unor ştiri atît de nefaste ci trimise un mesaj provocator bătrînului ambasador Roxbury să vadă dacă nu găseau vreo soluţie salvatoare la masa de domino, dar ambasadorul îi răspunse cu aceleaşi cuvinte ca ale lui lăsaţi-vă de prostii, excelenţă, ţara asta nu face nici cît o ceapă degerată, cu excepţia mării, bineînţeles, care era diafană şi bogată şi-ar fi fost de-ajuns să faci focul dedesubtul ei ca să găteşti în propriu-i crater nemărginita ciorbă de creveţi a universului, aşa că gîndiţi-vă, excelenţă, v-o acceptăm ca acont la dobînzile datoriei veşnic amînate pe care n-o vor achita nici o sută de generaţii de bărbaţi de vază la fel de zeloşi ca excelenţa voastră, însă el nici nu-l luă în serios cînd i-a vorbit astfel prima oară, l-a petrecut pînă în capul scărilor zicîndu-şi maică-măiculiţă, Benedición Alvarado, ce străini sălbatici, cum se poate oare să se gîndească la mare numai ca s-o mănînce, se despărţi de el cu obişnuita bătaie pe umăr şi rămase iar singur cu sine însuşi orbecăind prin zdrenţele de neguri iluzorii din deşertul puterii, fiindcă mulţimea părăsise Piaţa Armelor de îndată ce se termi­nară mîncarea şi băutura pe care soldaţii le împărţeau ca stimulent în pauzele dintre aclamaţii luînd pancartele care se tot repetau şi lozincile de închiriat pentru alte asemenea sărbători viitoare, lăsînd din nou saloanele pustii şi triste în ciuda ordinului dat de el de a nu se închide porţile mari la nici o oră, ca să poată intra cine vrea, ca odinioară, cînd acesta era un palat plin de lume şi nu o casă bîntuită de stafii, şi totuşi singurii care au rămas au fost leproşii, domnule general, şi orbii şi damblagiii care stătuseră ani în şir în faţa palatului aşa cum îi văzuse Demetrio Aldous bronzîndu-se la soare lîngă porţile Ierusalimului, distruşi dar de nebiruit, încredinţaţi că mai curînd sau mai tîrziu vor intra iar ca să primească din mîinile lui sarea tămăduirii, fiindcă el avea să supra­vieţuiască tuturor loviturilor potrivnice, pasiunilor celor mai necruţătoare şi celor mai primejdioase capcane ale uitării, căci el era etern şi aşa a şi fost, el i-a reîntîlnit cînd se întorcea de la mulsul vacilor încălzind resturile de conserve de la bucătărie pe vatra de cărămizi improvizată în curte, i-a văzut întinşi cu braţele pe piept pe rogojinile putrede din pricina sudorii ulceraţiilor la umbra înmiresmată a trandafirilor, a poruncit să li se facă o plită comună, le-a cumpărat rogojini noi şi a dat ordin să li se ridice în fundul curţii un refugiu din frunze de palmier ca să nu mai fie nevoiţi să se adăpostească în casă, dar nu treceau patru zile fără să dea de o pereche de leproşi dormind pe covoarele persane din salonul de bal sau se pomenea cu un orb rătăcit ori un damblagiu căzut pe scări, poruncea să se închidă toate uşile ca să nu lase urme de plăgi vii pe pereţi şi să nu strice aerul din palat cu duhoarea de acid fenic cu care îi dezinfectau serviciile de igienă, cu toate că abia reuşeau să-i alunge dintr-o parte că şi apăreau într-alta, tenaci, de neînvins, agăţîndu-se de vechea lor speranţă cumplită cînd nimeni nu mai aştepta nimic de la bătrînul acela neputincios care ascundea hîrtii cu amintiri prin crăpăturile pereţilor şi se orienta bîjbîind ca un lunatic prin vîntul potrivnic ce bătea peste mlaştina ceţoasă a memoriei sale, îşi petrecea ore lungi de nesomn în hamac, întrebîndu-se cum dracu să fac să scap de noul ambasador Fischer care mi-a propus să recunosc izbucnirea unei epidemii de friguri galbene pentru a justifica debarcarea infanteriei marine conform tratatului de asistenţă reciprocă pe tot timpul cît va fi nevoie spre a insufla un nou elan patriei muribunde, dar el răspunse fără să pregete nici în ruptul capului, fascinat de evidenţa că retrăia începuturile regimului său cînd se folosise de un mijloc asemănător pentru a dispune de puterile excepţio­nale ale legii marţiale în faţa unei grave ameninţări de revoltă civilă, declarase prin decret stare de ciumă, dispuse înălţarea steagului galben în lancia farului, închise portul, suprimă duminicile, interzise jelirea morţilor în public şi cîntecele ce aminteau de ei şi forţele armate au fost însărcinate să vegheze asupra îndeplinirii decretului şi să hotărască în privinţa bolnavilor după bunul lor plac, astfel încît patrule cu brasarde sanitare executau în văzul lumii oameni de cea mai diferită condiţie, marcau cu un cerc roşu porţile celor bănuiţi de nesupunere faţă de regim, însemnau cu fierul roşu ca la vaci fruntea infractorilor de rînd, a vagabonzilor şi pederaştilor, pe cînd o misiune sanitară solicitată de urgenţă guvernului său de către ambasadorul Mitchell era menită să-i protejeze de molimă pe cei care locuiau în palat, luau de pe jos probe de rahat de la copiii născuţi la şapte luni pentru a-l analiza la microscop, puneau pastile dezinfectante în hîrdaie, le dădeau cobailor din laboratoarele lor de cerce­tare să mănînce gîngănii, iar el le spusese prin interpret, prăpădindu-se de rîs.

va urma…

Anunțuri

Posted 5 Noiembrie 2010 by Andrei D.MITUCA in Activitati care tin OMENIREA intreaga MENTHAL..., ACUM, Amintiri Neprafuite..., Andrei D.MITUCA..., Ars MUSICA..., Arte Scrise..., Arte Vizuale...Filme..., Arte Vizuale...Ideographie..., Articol Imprumutat cuminte..., Articol propriu..., Asa s-a INTIMPLAT..., Asa simt eu, ATUNCI..., COMUNICARE prin Vibratie Sonora..., Corinei..., Cultura ACCEPTARII..., Cultura ADINCIMII..., Cultura ADINCULUI..., Cultura ADUCERILOR-AMINTE..., Cultura APEI..., Cultura ARIPILOR..., Cultura asa cum o inteleg eu..., Cultura CALATORIEI..., Cultura CREDINTEI..., Cultura DESPRINDERII..., Cultura DEZVELIRII..., Cultura EMOTIEI..., Cultura EXPRIMARII..., Cultura FRICII..., Cultura GINDIRII..., Cultura IERNII..., Cultura IERTARII..., Cultura IMAGINII..., Cultura INFORMATIEI de Valoare..., Cultura INTELEGERII..., Cultura INTREBARII..., Cultura ISTORIEI..., Cultura LUMINII..., Cultura MEDITATIEI..., Cultura MORTII..., Cultura NAIADELOR, NEREIDELOR si OCEANIDELOR..., Cultura PINTECULUI FEMEII-APA..., Cultura PLOII..., Cultura POVESTILOR..., Cultura RESEMNARII Inteligente..., Cultura RESPECTULUI FEMEII..., Cultura RESPECTULUI..., Cultura SARACIEI..., Cultura SCUFUNDARII..., Cultura SIMTURILOR..., Cultura SINELUI..., Cultura SUFLETULUI..., Cultura SUNETELOR..., Cultura TRAIRILOR..., Cultura UMEZELII..., Cultura URITULUI..., Cultura VAZDUHULUI..., Cultura VAZULUI..., Cultura VIETII de DUPA..., Cultura VIETII..., Definitii..., Ideea ca IDEOGRAPHIE..., INCAPINAREA de a nu cadea in GENUNCHI..., INCULTURA - draga noastra PRIETENA..., Mindria de a fi IDIOT..., Patrimoniu Universal..., Pentru Fiul meu, Bogdan..., Pentru MINE..., Puterea Slabiciunii, REZISTENTA Culturii Romane..., Sindromul OBOSELII CHRONICE..., Suflet de LEGIONAR...

12 responses to “Toamna patriarhului…(eu însumi m-am putut convinge cu ochii mei increduli…)

Subscribe to comments with RSS.

 1. Thanks for posting. Good to see that not everyone is using RSS feeds to build their blogs 😉

 2. Nice post! You truly have a wonderful way of writing which I find captivating! I will definitely be bookmarking you and returning to your blog. In fact, your post reminded me about a strange thing that happened to me the other day. I’ll tell you about that later…

 3. Of course, what a great site and informative posts, I will add backlink – bookmark this site? Regards, Reader

 4. Interesting read, perhaps the best article iv’e browse today. We learn everyday cheers to you!

 5. Awesome post. I so good to see someone taking the time to share this information

 6. Intriguing post. I have been searching for some good resources for solar panels and discovered your blog. Planning to bookmark this one!

 7. I’ve just started off a blog, the knowledge you give on this site has aided me extremely. Thank you for all your time & work.

 8. Of course, what a great site and informative posts, I will add backlink – bookmark this site? Regards, Reader

 9. Nice post! You truly have a wonderful way of writing which I find captivating! I will definitely be bookmarking you and returning to your blog. In fact, your post reminded me about a strange thing that happened to me the other day. I’ll tell you about that later…

 10. I’ve just started off a blog, the knowledge you give on this site has aided me extremely. Thank you for all your time & work.

 11. Awesome post. I so good to see someone taking the time to share this information

 12. I’ve been checking your blog for a while now, seems like everyday I learn something new 🙂 Thanks

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: