Toamna patriarhului…(…femei clasa întîi numai pentru dumneavoastră, domnule general…)   7 comments

…femei clasa întîi numai pentru dumneavoastră, domnule general…

…femei clasa întîi numai pentru dumneavoastră, domnule general, aduse cu avionul şi cu scutirea oficială de taxe vamale din vitrinele din Amsterdam, de pe la concursurile de filme de la Budapesta, de prin mările Italiei, domnule general, uitaţi-vă ce minunăţie, cele mai frumoase din toată lumea pe care el le găsea aşezate cu o decenţă de profesoare de canto în penumbra biroului, se dezbrăcau ca nişte artiste, se culcau pe divanul de pluş cu urmele de la bridele costu­mului de baie imprimate ca un negativ de fotografie pe pielea caldă ca melasa aurie, miroseau a pastă de dinţi mentolată, a parfum de flori, întinse lîngă uriaşul bou de ciment care n-a vrut să-şi scoată uniforma de militar pe cînd eu încercam să-l aţîţ cu metodele mele cele mai de preţ pînă cînd el n-a mai putut îndura constrîngerea acelei frumuseţi halucinante de peşte mort şi i-am spus gata, fata mea, du-te şi te călugăreşte, atît de abătut din pricina pro­priei lui nevolnicii că în seara aceea cînd bătu de opt luă prin surprindere pe una din femeile angajate să speîe rufele soldaţilor şi o trînti dintr-o lovitură pe albia din spălătorie, cu toate că ea se strădui să scape cu şiretlicul care i-a venit în minte de frică spunîndu-i azi nu pot, domnule general, pe cuvînt, mi-a venit sorocul, dar el a întors-o cu faţa-n jos pe scîndurile de spălat revărsîndu-şi sămînţa pe la spate cu un asemenea elan biblic că biata femeie a simţit că-şi dă duhul şi-i slobozi gîfîind sălbatic mai sînteţi, domnule general, mai virtos ca un armăsar, iar el se simţi mai măgulit de geamătul acela de durere decît de elogiile cele mai înfocate ale linguşitorilor lui de profesie, şi-i stabili femeii o pensie pe viaţă spre a-şi creşte copiii, începu iar să cînte după atît amar de ani pe cînd dădea nutreţ la vaci în grajdurile pentru muls, strălucitoare lună de ianuarie, cînta, fără să se gîndească la moarte, căci nici măcar în ultima noapte din viaţă n-avea să-şi îngăduie slăbiciunea de a se gîndi la ceva care să nu fie de bun simţ, numără din nou vacile de două ori în vreme ce fredona eşti lumina de pe cărarea-mi întunecată, eşti steaua mea polară, şi descoperi că lipseau patru, se întoarse în palat numârînd în trecere găinile adormite pe cuierele viceregi­lor, acoperi coliviile păsărilor adormite numărîndu-le pe măsură ce punea peste ele husele de pînză, patruzeci şi opt, dădu foc baligilor presărate de vaci în cursul zilei din vestibul pînă în salonul de audienţe, îşi aminti de o copilărie de demult care pentru prima dată îi oferea propria-i imagine tremurînd în frigul podişurilor îngheţate şi imaginea maică-sii Benedición Alvarado care smulgea din ghearele vulturilor de la groapa de gunoi măruntaiele unui berbec pentru masa de prînz, bătuse de unsprezece cînd străbătu încă o dată toată casa în sens invers, luminîndu-şi calea cu felinarul în timp ce stingea lămpile pînă în vestibulul de la intrare, se văzu pe sine în chip de paisprezece generali cu felinarul în mînă repetaţi în oglinzile întunecate, unul după altul, văzu o vacă răstur­nată cu picioarele în sus în fundul oglinzii din salonul de muzică, vacă, văcuţă, zise, era moartă, fir-ar să fie, trecu pe la dormitoarele gărzii pentru a spune că era o vacă moartă într-o oglindă, porunci să fie scoasă mîine devreme, neapărat, pînă nu ni se umple casa de vulturi, porunci, cercetînd cu felinarul fostele birouri de la parter în căutarea altor vaci pierdute, rămăseseră trei, le căută prin closete, pe sub mese, în fiecare oglindă, urcă la primul etaj verificînd camerele una după alta şi nu găsi decît o găină ascunsă sub apărătoarea de ţînţari de culoare trandafirie a unei novice de odinioară al cărei nume îl uitase, îşi luă lingura de miere de albine dinaintea culcării, puse înapoi borcanul în ascunzătoarea unde dădu peste una din hîrtiuţele lui cu data aniversării marelui poet Ruben Dario, să-l ţină Domnul pe tronul cel mai înalt din sfînta sa împărăţie, răsuci iar bileţelul şi-l puse la loc pe cînd spunea pe dinafară rugăciunea potrivită părinte şi maestru magic poet celest1 care faci avioanele să plutească în văzduh şi transatlanticele pe mare, tîrîndu-şi uriaşele picioare de deznădăjduit fără somn prin ultimele gene de lumină fugară ale zorilor înverzite de pîlpîirile farului, auzea vîntul fără odihnă de pe marea pierdută, muzica din toiul unei petreceri de nuntă la care fusese gata să moară răpus pe la spate într-o clipă de nebăgare de seamă divină, se pomeni cu o vacă rătăcită şi-i aţinu calea fără a o atinge, vacă, văcuţă, se întoarse la dormitor, vedea trecînd prin dreptul tuturor ferestrelor puzderia de lumini a oraşului fără mare, simţi aburii fierbinţi ai misterului din măruntaiele sale, taina răsuflării lui unanime, îl contemplă de douăzeci şi trei de ori fără să se oprească din mers şi îndură pe veci şi ca totdeauna chinul incertitudinii oceanului vast şi impenetrabil al poporului adormit cu mîna pe inimă, îşi dădu seama că este urît de cei care-l iubeau cel mai tare, se simţi iluminat de lumînări ca la sfinţi, îşi auzi numele invocat pentru ca femeile însărcinate să aibă o naştere uşoară şi pentru îndreptarea cursului vieţii muribunzilor, îşi aminti de ovaţiile în cinstea lui din partea aceloraşi oameni care-l blestemau de mamă cînd îi vedeau ochii încruntaţi, buzele triste, mîna de mireasă gînditoare în spatele geamurilor blindate de pe vremurile de demult ale limuzinei lunatice şi-i sărutau urmele cizmelor sale în noroi şi rosteau pentru el descîntece care să-l ferească de moarte năprasnică în nopţile fierbinţi cînd vedeam din curţile noastre luminile rătăcitoare în ferestrele neînsufleţite ale palatului, nimeni nu ne iubeşte, oftă, ducîndu-se în pragul fostului dormitor al vânzătoarei şi vopsitoarei de păsări săvîrşite din viaţă, mama sa Benedición Alvarado cu trupul acoperit de lintiţă, să ai parte de moarte bună, mamă, îi spuse, moarte bună, fiule, îi răspunse ea din criptă…

va urma…

Reclame

7 responses to “Toamna patriarhului…(…femei clasa întîi numai pentru dumneavoastră, domnule general…)

Subscribe to comments with RSS.

  1. This post makes a lot of sense !

  2. I’ve been checking your blog for a while now, seems like everyday I learn something new 🙂 Thanks

  3. Great read. Thanks for the info!

  4. I would like to say “wow” what a inspiring post. This is really great. Keep doing what you’re doing!!

  5. This post makes a lot of sense !

  6. Good! Thank you! I always wanted to write in my site something like that. Can I take part of your post to my blog?

  7. Interesting read, perhaps the best article iv’e browse today. We learn everyday cheers to you!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: